”Mika ymmärtää pakkaamisen kokonaisprosessin ja osaa avata sen selkeästi myös muille”

”Etsiessäni tietoa eri kouluttajista, kiinnitin huomiota siihen, kuinka pakkaamisen kokonaisprosessi oli avattu Mikan kotisivuilla erityisen selkeästi.”

Sanna Lento

Projektipäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

 

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) on monialainen ja työelämälähtöinen korkeakoulu, jossa on 27 amk-tutkintokoulutusta, 10 ylempää amk-tutkintokoulutusta sekä ammatillinen opettajakorkeakoulu. Olimme sopineet HAMKin biotalouden tutkimusyksikön hallinnoimassa elintarvikealan yritysryhmän kehittämishankkeessa yhteisiä tapaamisia tiettyjen kaikkia osallistujia hyödyttävien teemojen osalta. Sopimuspakkaaminen ja pakkaukset olivat yksi näistä teemoista. Etsiessäni tietoa eri kouluttajista, kiinnitin huomiota siihen, kuinka pakkaamisen kokonaisprosessi oli avattu Mikan kotisivuilla erityisen selkeästi.

Pakkaamisen kokonaisprosessi Inpackin avulla tutuksi

Tahdoin auttaa hankkeen osallistujia ymmärtämään pakkaamisen kokonaisprosessia ja sen eri vaiheita. Mika piti meille puheenvuoron, jossa hän kävi läpi koko tuotteen elinkaaren pakkaamisen näkökulmasta. Palaute puheenvuorosta oli todella positiivinen: moni osallistuja koki, että näitä asioita pitäisikin käsitellä elintarvikkeen tuotekehityksen alkuvaiheessa, sillä pakkaaminen vaikuttaa niin vahvasti koko tuotteeseen ja sen kehitykseen.

Positiivinen ja selkeästi kommunikoiva yrittäjäluonne

Mika on positiivinen, mukava, asiakaslähtöinen ja ratkaisukeskeinen. Hänellä on hyvä yrittäjäluonne, selkeä kommunikaatio sekä silmää tarjota jatkoideoita. Vahvuutena Mikalla on kokemus ja tuntemus sopimuspakkaamisesta ja teknologiasta. Hän ymmärtää laajasti koko pakkaamisen prosessin, eikä keskity vain yhteen sen osa-alueeseen. Sen lisäksi, että hän ymmärtää asian itse, osaa hän välittää tiedon ymmärrettävässä muodossa myös muille.

Mika välittää aidosti yhteistyökumppaneistaan

Pidin yhteistyössä myös siitä, että Mika otti meihin yhteyttä jälkeenpäin ja varmisti, että kaikki oli mennyt hyvin sekä lupasi auttaa mielellään myös tulevaisuudessa. Tuntuu, että Mika välittää aidosti yhteistyökumppaneistaan. Tämä välittyi varmasti myös osallistujille, sillä useampi heistä jatkoi Mikan kanssa yhteistyötä omien tuotekehitysprojektiensa parissa.

No Comments

Post A Comment