Asiantuntemusta
pakkaamisen
eri osa-alueisiin

inpack

Inpack on elintarvikepakkaamisen asiantuntija, joka auttaa silloin, kun tuotteen pakkausprosessi kaipaa kehitystä tai kun ideasta jalostetaan uusi tuote.

 

Tuotteiden pakkaamiseen kuuluu kymmeniä työvaiheita aina tuoteideasta raaka-aineisiin, pakkausmateriaaleista hinnoitteluun sekä laatuasioista varastointiin ja logistiikkaan. Monelle pakkausprosessin vaiheiden moninaisuus tulee yllätyksenä. Inpackilta saat suuntaa, tukea, näkemystä ja apua kaikkiin pakkausprosessin vaiheisiin.

Inpack tarjoaa suuntaa, tukea, näkemystä ja apua yhteen, useampaan tai kaikkiin pakkausprosessin vaiheisiin. Yhteistyöllä löydämme kustannustehokkaat sekä aikaa ja rahaa säästävät ratkaisut!

Vältät sudenkuopat ja nopeutat kehitysprosessia

 

Elintarvikkeiden pakkaaminen on prosessi, joka koostuu kymmenistä eri osa-alueista. Jokaisessa vaiheessa vaanii sudenkuoppia, joihin on helppo jumiutua haaskaamaan aikaa ja rahaa. Inpack auttaa navigoimaan näiden sudenkuoppien ohi, jolloin tuotteen kehitysprosessi nopeutuu ja se saadaan mahdollisimman tehokkaasti markkinoille.

 

Inpack tarjoaa käyttöösi laaja-alaisen kokemuksen, kattavan pakkausalan ammattitaidon sekä verkostot täynnä pakkausalan avaintahoja. Saat Inpackilta yksilöllisesti räätälöidyt ratkaisut, oli kyseessä sitten täysin uusi tuote tai jo olemassa olevan pakkausprosessin kehitys.

 

Asiakas kertoo: ”Mikan avulla olemme voineet välttää jo ennakkoon monia sudenkuoppia, joita olisimme huomanneet itse vasta silloin, kun tehdas on jo toiminnassa”

– Foodwest Oy, Karri Kunnas

Löydät kustannustehokkaat ratkaisut

 

Kustannustehokkuuteen vaikuttavat pakkausprosessin eri vaiheet, kuten materiaalit, tuotannossa käytettävät koneet sekä pakkaamisen muut kulut. Heti alussa onkin tärkeää käydä läpi, millainen prosessi ja pakkaus on tuotteelle tarkoituksenmukainen ja järkevä.

 

Inpackin monipuolinen kokemus pakkausalasta mahdollistaa sen, että pakkausprosessia voidaan katsoa kokonaisuutena. On tärkeää pitää kokonaisuus mielessä myös silloin, kun paneudumme vain yhteen pakkaamisen osa-alueista, sillä pakkaamisessa kaikki vaiheet heijastuvat toisiinsa. Inpack rakentaa kanssasi kustannustehokkaat ja toimivat pakkausratkaisut.

 

Asiakas kertoo: “Mikalla on laaja-alaisesti osaamista ja tietoa koko pakkaamisen prosessista, minkä ansiosta häneltä saa hyvin monipuolisia neuvoja. Vaikka kaipaisi apua vain johonkin tiettyyn pakkaamisen osa-alueeseen, voi olla varma, että Mika osaa suhteuttaa sen toimivaksi osaksi kokonaisuutta.”

– Taiga Chocolate, Mirja Palola

Saat uutta näkökulmaa ja tuoreita ideoita

 

Olemme auttaneet kaikenkokoisia yrityksiä elintarvikkeiden pakkaamisen eri prosesseissa. Omille toimintatavoille ja tekemiselle sokeutuu ajan myötä, minkä vuoksi ulkopuolisten silmien ottaminen osaksi suunnittelua tehostaa toimintaa.

 

Pienilläkin muutoksilla voidaan saada merkittäviä kustannus- ja resurssisäästöjä, kun asioita katsotaan uudesta kulmasta. Inpack tuo mukanaan uudenlaista näkemystä, innovatiivisen ajattelumallin ja mahdollisuuden nostaa pakkaamisen prosessit uudelle tasolle.


Asiakas kertoo:
“Mikasta huokuu asiantuntijuus ja vankka kokemus pakkausalasta. Hänen kanssaan on mutkatonta tehtä töitä, sillä hän saa asioita oikeasti eteenpäin pelkkien puheiden sijaan.”

– Tuukka Turunen, Moodfood Oy

Inpack auttaa eteenpäin, kun…

Olet käynnistämässä uutta elintarvikealan tuoteprojektia

Mietit pakkausuudistusta olemassa olevalle tuotteelle

Tahdot tehostaa ja kehittää pakkaamisen prosesseja

Haluat luoda kustannustehokkaammat pakkaamisen ratkaisut

Kaipaat neuvoja pakkaamisen käytännön asioihin

Yrityksenne tarvitsee resurssia pakkausasioissa

Olet hankkimassa pakkauskoneita tai laitteita

Inpack auttaa mm. pakkausmateriaalin ja -tyypin valinnassa, resursoinnissa, hinnoittelussa, varastoinnissa, logistiikassa, pakkauskoneiden kartoituksessa ja hankinnassa. Kokemusta ja asiantuntevaa apua pakkausprosessin kaikkiin vaiheisiin!

Kuinka yhteistyö etenee?

g26

Kartoitetaan tilanne ja tehdään suunnitelma

Käymme ensin yhdessä läpi lähtötilanteen sekä toiveet ja tavoitteet yhteistyölle. Kartoitus voidaan tehdä asiakkaan tiloissa tai puhelimitse. Tämän jälkeen teen ehdotuksen yhteistyöstä ja sen konkreettisesta toteutuksesta.

g895

Aloitetaan yhteistyö

Pyrin välttämään turhia askeleita ja ylimääräistä byrokratiaa, minkä vuoksi sopivan yhteistyömallin löydyttyä kääritään hihat ja ryhdytään hommiin. Usein yhteistyö aloitetaan 1-3 päivän konsultoinnilla, minkä jälkeen laaditaan sopivat jatkosuunnitelmat.

link

Kumppanuus

Yhteistyö on kumppanuutta. Näin ainakin Inpackissa ajatellaan. Oli projekti pieni tai suuri, niin on tärkeää tuntea, että olemme samassa kelkassa ratkomassa haasteita. Inpackin tavoite on aina löytää paras mahdollinen ratkaisu asiakkaalle – yhdessä onnistutaan!

Pakkausalan moniosaaja

Mika Santanen

Olen alkuperäiseltä koulutukseltani Tuotantotalouden insinööri, joka ajautui sattuman kautta pakkausalalle vuonna 2010. Ala imaisi mukaansa, ja toimin kahden sopimuspakkaamista harjoittavan yrityksen toimitusjohtajana ennen Inpackin perustamista.

 

Meidän täytyy syödä nyt ja aina. Elintarvikealassa kiehtookin juuri se, että ala on jatkuvassa muutoksessa, vaikka perusasiat pysyykin. Minusta on mahtavaa olla osana yritysten tarinaa tässä kehityksessä. Tässä työssä parasta on se, että saa auttaa ja jakaa vuosien aikana karttunutta kokemusta ja osaamista. Elintarvikepakkauksen tärkein tehtävä on suojata elintarviketta, mutta pakkauksiin ja pakkausmateriaaleihin voidaan tuoda myös paljon muita ulottuvuuksia. Tahdon tuottaa näkemykselläni ja kokemuksellani aitoa lisäarvoa asiakkaan tuotantoketjuun.

 

Olen työni ja erilaisten koulutusten kautta kartuttanut vuosikymmenen aikana laajan tietotaidon pakkausalasta. Tällä hetkellä opiskelen harrastusmielessä funktionaalista ravinto- ja lääketiedettä, joka omalta osaltaan tukee myös elintarvikealan osaamistani. Toiminnassani näkyvät vahvasti arvot pohjalaisesta suoruudesta ja reiluudesta, luotettavuudesta ja kumppanuudesta.

Yksittäinen pakkausprojekti tai pitkäaikainen yhteistyö – Inpack mukautuu moneen!

Inpack palvelee kaikenkokoisia toimijoita yksinyrittäjistä suuriin konserneihin. Kaikki palvelut ovat sovellettavissa kunkin asiakkaan tarpeisiin. Monipuolisen kokemuksen ansiosta saat ketterää ja innovatiivista apua prosessien kehittämiseen.

 

Toteutan yksittäisiä konsultointipäiviä, joissa käydään tehostetusti läpi valitut pakkaamisen prosessit. Pidempiaikaisissa kumppanuuksissa tuen muutostilanteissa ja varmistan, että prosessien kehitys toteutuu myös käytännössä.

 

Voit ostaa osaamiseni myös kiinteäksi osaksi yrityksesi resursseja, esimerkiksi 1-2 työpäivän ajaksi kuukaudessa. Tämä on riskitön ja kustannustehokas tapa saada vankka pakkausalan osaaminen osaksi tiimiänne.

ELY projekti?

Rahoitus ja kehittämispalveluissa kannattaa myös pohtia ELY-keskuksen tarjoamia palveluita yrityksille.

Esimerkiksi yrityksen kehittämisavustus tai konsultointipalvelut.

Elyn kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

ELY-keskuksen Konsultointipalvelu (kehittämispalvelut) on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kehittää toimintaansa. Toimiala- tai yhtiömuotorajoituksia ei ole. Innovaatioiden kaupallistamisen konsultointia voidaan myöntää myös alkuvaiheen yrityksille. Palvelu räätälöidään aina yrityksesi tarpeisiin

 

Teen yhteistyötä kahden eri Ely-kehittämispalveluita tarjoavan palvelutuottajayrityksen kanssa, jolloin pystymme kokonaisvaltaisemmin tarjoamaan osaamistamme yrityksenne tarpeisiin. Konsultointipalvelua voi hankkia 2-5 päivää (kolmen vuoden aikana 15 päivää yht.)

 

Alla linkki Inpackin yhteistyökumppaneiden esittelyyn, yhteistyömalleihin, kustannuksiin ja palvelukokonaisuuksiin.

Referenssit

Muita referenssejämme

Yhteistyö- ja kumppaniverkosto

Inpack tarjoaa monipuolista, laaja-alaista ja kokonaisvaltaista osaamista elintarviketeollisuuteen. Oman osaamisen ja kokemuksen lisäksi yhteistyökumppanit ja verkostot ovat tärkeässä roolissa. Inpack tarjoaa käyttöösi laajan asiantuntijaverkoston, joka koostuu pakkaamisen avainosaajista.

“Mikalla on hyvin laajat verkostot, joita olemme voineet hyödyntää. Olemme saaneet Mikan vinkkien ja verkostojen kautta mm. pakkaamiseen liittyviä kustannuksia alennettua.”

delivery-box

Pakkaus-
materiaalitoimittajia

automation

Pakkauskoneita ja
-laitteita toimittavia yrityksiä

package

Sopimuspakkaamiseen erikoistuneita toimijoita

packaging

Pakkaus-
suunnittelijoita

development

Tuotekehityksen ja markkinatutkimuksen osaajat

quality-assurance

Laatujärjestelmä-
asiantuntijoita

Pakkausneuvos YouTube

Tutustu YouTube- kanavaan

Haluatko oppia lisää pakkausalasta ja ymmärtää entistäkin paremmin pakkaamisen prosesseja – aina IDEASTA > KAUPPAAN?

Pakkausneuvos kanavalla pureutumaan kokonaisvaltaisesti tuotteen matkasta ideasta kauppaan. Elintarvikkeiden pakkaamiseen kuuluu kymmeniä työvaiheita. Usein tuotteen matka on kaikkea muuta kuin suoraviivaisen helppo ja vaivaton. Tämän kanavan tarkoitus on auttaa ja helpottaa tätä monesti kiemuraista matkaa – poimi parhaat vinkit talteen heti!

Ajankohtainen video

Kanavalle tuotetaan videoita, sekä pakkausneuvos-live jaksoja. Tähän osioon tuodaan ilmoituksia tulevista live jaksoista sekä ajankohtaisimmista videoista. Saadaksesi tiedot tulevista liveistä ja uusimmista videoista käy ottamassa kanava seurantaan. Katsojien palaute on tärkeä kanavan sisältöä suunniteltaessa, joten käy toivomassa videoiden aiheita. Voit myös kätevästi chatin kautta laittaa toiveita.

Viedäänkö teidänkin pakkausprosessit uudelle tasolle?

 

Täällä ollaan valmiina!

Lähetä tarjous- tai yhteydenottopyyntö tällä lomakkeella. Olen myös tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla.
Chat-palvelu on myös kätevä tapa ottaa yhteyttä.