inpack

Inpack on elintarvikepakkaamisen asiantuntija, joka auttaa silloin, kun tuotteen pakkausprosessi kaipaa kehitystä tai kun ideasta jalostetaan uusi tuote.

 

Tuotteiden pakkaamiseen kuuluu kymmeniä työvaiheita aina tuoteideasta raaka-aineisiin, pakkausmateriaaleista hinnoitteluun sekä laatuasioista varastointiin ja logistiikkaan. Monelle pakkausprosessin vaiheiden moninaisuus tulee yllätyksenä. Inpackilta saat suuntaa, tukea, näkemystä ja apua kaikkiin pakkausprosessin vaiheisiin.

”Inpack tarjoaa suuntaa, tukea, näkemystä ja apua yhteen, useampaan tai kaikkiin pakkausprosessin vaiheisiin. Yhteistyöllä löydämme kustannustehokkaat sekä aikaa ja rahaa säästävät ratkaisut!”

Vältät sudenkuopat ja nopeutat kehitysprosessia

 

Elintarvikkeiden pakkaaminen on prosessi, joka koostuu kymmenistä eri osa-alueista. Jokaisessa vaiheessa vaanii sudenkuoppia, joihin on helppo jumiutua haaskaamaan aikaa ja rahaa. Inpack auttaa navigoimaan näiden sudenkuoppien ohi, jolloin tuotteen kehitysprosessi nopeutuu ja se saadaan mahdollisimman tehokkaasti markkinoille.

 

Inpack tarjoaa käyttöösi laaja-alaisen kokemuksen, kattavan pakkausalan ammattitaidon sekä verkostot täynnä pakkausalan avaintahoja. Saat Inpackilta yksilöllisesti räätälöidyt ratkaisut, oli kyseessä sitten täysin uusi tuote tai jo olemassa olevan pakkausprosessin kehitys.

 

Asiakas kertoo: ”Mikan avulla olemme voineet välttää jo ennakkoon monia sudenkuoppia, joita olisimme huomanneet itse vasta silloin, kun tehdas on jo toiminnassa”

– Foodwest Oy, Karri Kunnas

Löydät kustannustehokkaat ratkaisut

 

Kustannustehokkuuteen vaikuttavat pakkausprosessin eri vaiheet, kuten materiaalit, tuotannossa käytettävät koneet sekä pakkaamisen muut kulut. Heti alussa onkin tärkeää käydä läpi, millainen prosessi ja pakkaus on tuotteelle tarkoituksenmukainen ja järkevä.

 

Inpackin monipuolinen kokemus pakkausalasta mahdollistaa sen, että pakkausprosessia voidaan katsoa kokonaisuutena. On tärkeää pitää kokonaisuus mielessä myös silloin, kun paneudumme vain yhteen pakkaamisen osa-alueista, sillä pakkaamisessa kaikki vaiheet heijastuvat toisiinsa. Inpack rakentaa kanssasi kustannustehokkaat ja toimivat pakkausratkaisut.

 

Asiakas kertoo: “Mikalla on laaja-alaisesti osaamista ja tietoa koko pakkaamisen prosessista, minkä ansiosta häneltä saa hyvin monipuolisia neuvoja. Vaikka kaipaisi apua vain johonkin tiettyyn pakkaamisen osa-alueeseen, voi olla varma, että Mika osaa suhteuttaa sen toimivaksi osaksi kokonaisuutta.”

– Taiga Chocolate, Mirja Palola

Saat uutta näkökulmaa ja tuoreita ideoita

 

Olemme auttaneet kaikenkokoisia yrityksiä elintarvikkeiden pakkaamisen eri prosesseissa. Omille toimintatavoille ja tekemiselle sokeutuu ajan myötä, minkä vuoksi ulkopuolisten silmien ottaminen osaksi suunnittelua tehostaa toimintaa.

 

Pienilläkin muutoksilla voidaan saada merkittäviä kustannus- ja resurssisäästöjä, kun asioita katsotaan uudesta kulmasta. Inpack tuo mukanaan uudenlaista näkemystä, innovatiivisen ajattelumallin ja mahdollisuuden nostaa pakkaamisen prosessit uudelle tasolle.


Asiakas kertoo:
“Mikasta huokuu asiantuntijuus ja vankka kokemus pakkausalasta. Hänen kanssaan on mutkatonta tehtä töitä, sillä hän saa asioita oikeasti eteenpäin pelkkien puheiden sijaan.”

– Tuukka Turunen, Moodfood Oy

Inpack auttaa eteenpäin, kun…

Olet käynnistämässä uutta elintarvikealan tuoteprojektia

Mietit pakkausuudistusta olemassa olevalle tuotteelle

Tahdot tehostaa ja kehittää pakkaamisen prosesseja

Haluat luoda kustannustehokkaammat pakkaamisen ratkaisut

Kaipaat neuvoja pakkaamisen käytännön asioihin

Yrityksenne tarvitsee resurssia pakkausasioissa

Olet hankkimassa pakkauskoneita tai laitteita

Inpack auttaa mm. pakkausmateriaalin ja -tyypin valinnassa, resursoinnissa, hinnoittelussa, varastoinnissa, logistiikassa, pakkauskoneiden kartoituksessa ja hankinnassa. Kokemusta ja asiantuntevaa apua pakkausprosessin kaikkiin vaiheisiin!

Kuinka yhteistyö etenee?

organize

Kartoitetaan tilanne ja tehdään suunnitelma

Käymme ensin yhdessä läpi lähtötilanteen sekä toiveet ja tavoitteet yhteistyölle. Kartoitus voidaan tehdä asiakkaan tiloissa tai puhelimitse. Tämän jälkeen teen ehdotuksen yhteistyöstä ja sen konkreettisesta toteutuksesta.

handshake

Aloitetaan yhteistyö

Pyrin välttämään turhia askeleita ja ylimääräistä byrokratiaa, minkä vuoksi sopivan yhteistyömallin löydyttyä kääritään hihat ja ryhdytään hommiin. Usein yhteistyö aloitetaan 1-3 päivän konsultoinnilla, minkä jälkeen laaditaan sopivat jatkosuunnitelmat.

Yksittäinen pakkausprojekti tai pitkäaikainen yhteistyö – Inpack mukautuu moneen!

Inpack palvelee kaikenkokoisia toimijoita yksinyrittäjistä suuriin konserneihin. Kaikki palvelut ovat sovellettavissa kunkin asiakkaan tarpeisiin. Monipuolisen kokemuksen ansiosta saat ketterää ja innovatiivista apua prosessien kehittämiseen.

 

Toteutan yksittäisiä konsultointipäiviä, joissa käydään tehostetusti läpi valitut pakkaamisen prosessit. Pidempiaikaisissa kumppanuuksissa tuen muutostilanteissa ja varmistan, että prosessien kehitys toteutuu myös käytännössä.

 

Voit ostaa osaamiseni myös kiinteäksi osaksi yrityksesi resursseja, esimerkiksi 1-2 työpäivän ajaksi kuukaudessa. Tämä on riskitön ja kustannustehokas tapa saada vankka pakkausalan osaaminen osaksi tiimiänne.

Pakkausalan moniosaaja

Mika Santanen

Olen alkuperäiseltä koulutukseltani Tuotantotalouden insinööri, joka ajautui sattuman kautta pakkausalalle vuonna 2010. Ala imaisi mukaansa, ja toimin kahden sopimuspakkaamista harjoittavan yrityksen toimitusjohtajana ennen Inpackin perustamista.

 

Meidän täytyy syödä nyt ja aina. Elintarvikealassa kiehtookin juuri se, että ala on jatkuvassa muutoksessa, vaikka perusasiat pysyykin. Minusta on mahtavaa olla osana yritysten tarinaa tässä kehityksessä. Tässä työssä parasta on se, että saa auttaa ja jakaa vuosien aikana karttunutta kokemusta ja osaamista. Elintarvikepakkauksen tärkein tehtävä on suojata elintarviketta, mutta pakkauksiin ja pakkausmateriaaleihin voidaan tuoda myös paljon muita ulottuvuuksia. Tahdon tuottaa näkemykselläni ja kokemuksellani aitoa lisäarvoa asiakkaan tuotantoketjuun.

 

Olen työni ja erilaisten koulutusten kautta kartuttanut vuosikymmenen aikana laajan tietotaidon pakkausalasta. Tällä hetkellä opiskelen harrastusmielessä funktionaalista ravinto- ja lääketiedettä, joka omalta osaltaan tukee myös elintarvikealan osaamistani. Toiminnassani näkyvät vahvasti arvot pohjalaisesta suoruudesta ja reiluudesta, luotettavuudesta ja kumppanuudesta.

Referenssit

”Välillä hämmästyttäväkin tietämys alan kiemuroista sekä erinomaiset vuorovaikutustaidot!”

 

Olemme rakentaneet uuden pilottitehtaan, jonka avulla tarjoamme asiakkaillemme entistä monipuolisempia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja pakkausratkaisuihin. Mika on ollut tiiviisti mukana suunnittelemassa mm. layoutia ja laitevalintoja, jotta tehtaan toiminnasta tulisi mahdollisimman tehokas ja käyttäjäystävällinen. Mikan avulla olemme voineet välttää jo ennakkoon monia sudenkuoppia, joita olisimme huomanneet itse vasta silloin, kun tehdas on jo toiminnassa.

 

Mikan kanssa on erittäin mukava tehdä töitä. Hänellä on rautainen ammattitaito ja välillä hämmästyttäväkin tietämys alan kiemuroista. Mikalla on erinomaiset vuorovaikutustaidot, ja hän osaa avata monimutkaiset tekniset asiat helposti ymmärrettäviksi ja konkreettisiksi kokonaisuuksiksi. Hän osaa perustella valintansa hyvin ja selittää valintojen vaikutukset koko prosessiin. Mika myös kartoittaa lähtötilanteen todella hyvin, minkä ansiosta päästään heti pohtimaan juuri asiakkaan kannalta olennaisia asioita.

 

– Karri Kunnas, toimitusjohtaja

Mood Food Company Oy

”Mikan mukanaolo lyhentää tuotekehitysprosessia, kun päästään heti pohtimaan olennaista!”

 

Alun perin omille urheileville lapsillemme luodusta myslistä syntyi elintarvikealan startup, jonka tavoitteena on tarjota maukasta, puhdasta ja ravintorikasta mysliä, parhaista raaka-aineista erityisesti kasvaville lapsille ja nuorille. Minulla on vankka kokemus markkinointiviestinnästä, mistä on etua uuden brändin luomisessa, mutta elintarvikeala on varsin tuntematon. Mika auttoi meitä suunnittelemaan uuden tuotteemme pakkausprosessin alusta saakka, aina pakkaussuunnittelusta budjettiin, materiaalivalinnoista tuotantoprosessiin ja tekniikasta logistiikkaan.

 

Elintarvikealalla on valtavasti asioita ja valintoja, joita tulee ottaa huomioon ennen kuin tuote päätyy kaupan hyllylle. Ei riitä, että mielessä on visio upean näköisestä pakkauksesta, vaan sen käytännön toteutus, materiaalien sopivuus ja elintarvikealan määräykset vaikuttavat vahvasti lopputulokseen. Jos tätä ei tiedosta, saattaa tehdä huomaamattaan hyvinkin paljon turhaa työtä. Vältimme Mikan avulla monta potentiaalista ongelmakohtaa sekä teimme kustannustehokkaat ja järkevät valinnat pakkausratkaisujen suhteen. Mikalla on hyvin laajat verkostot, joista löysimme loistavia yhteistyökumppaneita tuotantoon.

 

Mikasta huokuu asiantuntijuus ja vankka kokemus pakkausalasta. Hänen kanssaan on mutkatonta tehtä töitä, sillä hän saa asioita oikeasti eteenpäin pelkkien puheiden sijaan. On helppo luottaa siihen, että Mika hoitaa sen, mitä on sovittu. Startup-yrittäjän näkökulmasta Mikan mukanaolo lyhentää tuotekehitysprosessia, kun päästään pohtimaan suoraan olennaista, eikä käytetä aikaa ja rahaa vääriin asioihin.

 

– Tuukka Turunen, toimitusjohtaja

logo_taiga

”Vaikka kaipaisi apua vain tiettyyn pakkaamisen osa-alueeseen, voi olla varma, että Mika osaa suhteuttaa sen toimivaksi osaksi kokonaisuutta!”

 

Valmistamme käsintehtyä suklaata, jonka makuihin ammennamme inspiraatiota pohjolan luonnosta. Toimitamme suklaatamme ympäri maailman, minkä vuoksi erottuva ja houkutteleva pakkaus on hyvinkin tärkeässä asemassa. Olemme käyneet Mikan kanssa läpi erilaisia pakkauksiin liittyviä mahdollisuuksia. Kartoitimme esimerkiksi sitä, millaisia mahdollisuuksia digipainoilla on räätälöidä pakkauksia juuri meidän tarpeisiin sekä mitkä painotalot olisivat meille parhaat kumppanit. Lisäksi Mika on sparrannut meitä myyntieräpakkausten suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Vaikka yhteistyömme on painottunut pääasiassa tuotepakkauksiin, olen saanut Mikalta hyviä vinkkejä myös muihin pakkaamisen osa-alueisiin. Lisäksi Mikalla on hyvin laajat verkostot, joita olemme voineet hyödyntää. Olemme saaneet Mikan vinkkien ja verkostojen kautta mm. pakkaamiseen liittyviä kustannuksia alennettua. Miksi tehdä aikaa ja rahaa tuhlaavia päätöksiä, jos ne voi helposti välttää hyödyntämällä ammattilaisen neuvoja?

 

Mikan kanssa on todella luontevaa tehdä töitä. Hän on luova, avulias, idearikas sekä hyvä keskustelemaan. Mikalla on laaja-alaisesti osaamista ja tietoa koko pakkaamisen prosessista, minkä ansiosta häneltä saa hyvin monipuolisia neuvoja. Vaikka kaipaisi apua vain johonkin tiettyyn pakkaamisen osa-alueeseen, voi olla varma, että Mika osaa suhteuttaa sen toimivaksi osaksi kokonaisuutta.

 

– Mirja Palola, toimitusjohtaja

Yhteistyö- ja kumppaniverkosto

Inpack tarjoaa monipuolista, laaja-alaista ja kokonaisvaltaista osaamista elintarviketeollisuuteen. Oman osaamisen ja kokemuksen lisäksi yhteistyökumppanit ja verkostot ovat tärkeässä roolissa. Inpack tarjoaa käyttöösi laajan asiantuntijaverkoston, joka koostuu pakkaamisen avainosaajista.

 

Verkostooni kuuluu mm.

Pakkausmateriaalitoimittajia

Pakkauskoneita ja -laitteita toimittavia yrityksiä

Sopimuspakkaamiseen erikoistuneita toimijoita

Pakkaussuunnittelijoita

Tuotekehitysalan osaajia

Markkinatutkimukset

Laatujärjestelmäasiantuntijoita

Rahti- ja varastopalveluita tarjoavia yrityksiä

“Mikalla on hyvin laajat verkostot, joita olemme voineet hyödyntää. Olemme saaneet Mikan vinkkien ja verkostojen kautta mm. pakkaamiseen liittyviä kustannuksia alennettua.”

Pakkausneuvos YouTube

Tutustu YouTube- kanavaan

 

Haluatko oppia lisää pakkausalasta ja ymmärtää entistäkin paremmin pakkaamisen prosesseja – aina IDEASTA > KAUPPAAN?

 

Tulen uudella Youtube-kanavalla pureutumaan kokonaisvaltaisesti tuotteen matkasta ideasta kauppaan. Syyskuussa 2020 kanava avataan ja esittelyvideo tulee katsottavaksi. Jos koet, että kanavasta olisi sinulle iloa ja hyötyä, niin käy ottamassa kanava seurantaan ja kommentoimassa, sekä toivomassa aiheita mistä olisit kiinnostunut kuulemaan ja oppimaan lisää.

Viedäänkö teidänkin pakkausprosessit uudelle tasolle?

 

Täällä ollaan valmiina!

Lähetä tarjous- tai yhteydenottopyyntö tällä lomakkeella. Olen myös tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla.